Köp-och leveransvillkor


Wash & Drive

 

Produktinformation och pris
All information om våra produkter för utvändig tvätt i tvättgatan och vad som ingår finns under menyval Välj tvättprogram, även påfyllning av spolarvätska.
Produktinformation och pris för våra tjänster i bilvårdscentret finns utförligt beskrivet i bokningssytemet under menyval Boka bilvård.
Varje produkt och tjänst anges med pris inklusive moms och övriga avgifter.
Totala kostanden för köpet framkommer tydligt innan slutligt köp eller beställning görs och inkluderar alla avgifter.

 

Försäljningsvillkor
Vid användning av våra produkter för utvändig tvätt i vår tvättgatan eller vid köp av spolarvätska måste kontot alltid laddas i förväg med ett saldobelopp.
Du väljer själv vilket belopp du ska betala in som saldo, vid högre saldoladdning tillkommer mer rabatt som ger dig ett större värde att tvätta för.
Rabatterna framgår vid val av saldobelopp och redovisas på ditt konto efter köp som aktuellt saldo att tvätta för.
Vid besök hos anläggningen räknas saldot ner efter din användning av produkter genom automatisk avläsning eller scanning av QR-kod.
Vid bokning av tjänster i bilvårdscentret genom bokningssystemet skickas en bekräftelseförfrågan till oss, du betalar inget i förskott utan betalning görs alltid på plats när bilen hämtas ut.
Din bokning behöver alltid bli bekräftad av oss via telefon eller e-post för att vara giltig.
Efter bekräftad bokning behöver du meddela oss via telefon, e-post eller muntligen för att avboka din tid.

Redan inbetalt saldo avser endast förbrukning av utvändig tvätt i vår tvättgata och vid köp av spolarvätska.
Återbetalning av ej förbrukat saldo kan inte göras under 150 kr.
Kundkonton som inte har varit aktiva under 2 års tid avslutas och kvarstående saldo återbetalas inte.

 

Leveransvillkor
Vid köp av saldoinsättningar och efter tecknande av abonnemang kan du omedelbart använda dig av våra produkter under våra öppettider.
Vid bokning av tjänster i bilvårdscentret gäller utsatt tid enligt bekräftelse från oss.
Vi erbjuder inte hämtning och lämning, du som kund bär ansvaret för att lämna och hämta bilen hos oss enligt bekräftad tid.

 

Abonnemang
Vid tecknande av abonnemang debiteras du för resterande dagar innevarande månad och hela nästa månad.
När du tecknar abonnemanget dras pengarna direkt från kortet.
Det framgår tydligt vad du betalar för vid teckning av abonnemanget.
Därefter löper avtalet vidare och debiteras per kalendermånad om du tillåter automatiskt dragning, då måste abonnemanget sägas upp minst 7 bankdagar före månadsskifte.
Abonnentens uppsägning av avtalet skall göras skriftligt till e-post tvatten@bilmansson.com.
Om du väljer att inte tillåta automatisk dragning av betalkort kan du förlänga manuellt efter abonnemangstiden, annars sägs ditt abonnemang upp efter abonnemangstiden och tillgången spärras. 

 

Kortinformation
Vid köp av oss med betal-eller kreditkort behandlas betalningen av Kortinlösaren.
Kortinlösaren säkerställer en säker betalningslösning för Visa och MasterCard.
All kortinformation lagras och administreras i enlighet med kort-nätverkens regler.

 

Integritetspolicy
Vi värnar om din personliga integritet och behandlar alla dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter och dataskydd.
Läs mer i vår integritetspolicy.
I samband med registrering, köp och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.
Vi delar aldrig ut uppgifter på dig till andra verksamheter eller externa register.

 

Reklamation
Om det uppstår ett fel på en vara eller tjänst, ska du inom skälig tid kontakta oss skriftligen eller muntligen.
Reglerna kring reklamation finns i Konsumentköplagen.

 

Ångerrätt
Du har rätt till lagstadgad ångerrätt hos oss som gäller inom 14 dagar både vid saldoinsättningar och tecknande av abonnemang.____________________________________________________ 
Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter mot oss och hur du kan göra för att utnyttja dina rättigheter. Om du har några frågor angående denna policy eller kring hur vi arbetar med dataskydd kan du kontakta oss via e-post .

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och varor behöver vi behandla dina personuppgifter enligt denna policy. Vi ser alltid till att informationen vi samlar in om dig och personuppgiftsbehandlingen sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt, alltid med hänsyn till din integritet.

Innan du använder våra tjänster eller datasystem är det viktigt att du läser denna policy och om det är något du inte förstår kontaktar oss. Om du fortsätter använda tjänsterna som vi tillhandahåller innebär det att du förstått innehållet i denna policy i sin helhet samt att vi får kontakta dig elektroniskt.

Den här policyn gäller för alla tjänster som vi tillhandahåller, men vi kan även komma att tillhandahålla ytterligare personuppgiftsbilagor relaterat till specifika tjänster.

Vilka typer av personuppgifter och information samlar vi in?

Information som du själv ger till oss. I samband med att du skapar ett konto eller genom användande av tjänster som tillhandahålls av oss, kan du komma att direkt eller indirekt ge oss och/eller våra underleverantörer information om dig själv. Detta kan inkludera:

Information vi samlar in om dig. När du använder några av de tjänster som vi tillhandahåller kan följande information samlas in:

Informationen som du tillhandahåller oss och informationen vi samlar in om dig är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss eller nödvändig för de syften som beskrivs nedan.

Varför och hur använder vi din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra de tjänster som vi erbjuder. Automatiserat beslutsfattande nedan innebär att en dator fattar beslut som har eller kan ha rättliga eller liknande följder för dig, detta till exempel styrkande eller avslag på en kontoansökan. På följande lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter:

Syftet med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att administrera dina köp och betalningar och upprätthålla kundförhållandet, detta för att till exempel uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, detta genom till exempel interna eller externa kreditbedömningar.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

För analyser vid till exempel felsökningar, testning, data- och kundanalys, utveckling och administration av våra tjänster och för övriga statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

För att tillförsäkra att våra tjänster presenteras på ett lämpligt och effektivt sätt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att kunna erbjuda de tjänster som vi tillhandahåller på ett tryggt och säkert sätt samt förhindra missbruk av tjänsterna

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

För att utföra riskanalys, i syfte att förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

För att kunna kommunicera med dig angående använda tjänster eller andra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig

Andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

För att kunna följa tillämplig lagstiftning

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande innebär att en dator tar automatiska beslut som har eller kan ha rättslig inverkan på dig. Detta används i samband med våra processer relaterat att bedöma kreditrisk. Dessa beslut kan vara baserade på en kombination av din transaktionshistorik och information från externa kreditupplysningsbolag. Även om detta är en automatiserad process har du alltid rätt att kontakta oss för att manuellt hantera ditt ärende.

Vi använder oss av profilering baserad på dina personuppgifter och din transaktionshistorik för att analysera vilka tyder av tjänster som vi ska erbjuda dig. Vidare använder vi profilering för att anpassa de marknadsföringsbudskap som vi kommunicerar till dig. Du kan när som helst kontakta oss genom att skicka e-post och informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

Kommunicera med dig

Vi kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda tjänster, kampanjer, tävlingar, kundnöjdhetsundersökningar eller andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta kan ske i form av direktreklam via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. När du mottar sådan information kommer du alltid erbjudas möjligheten att säga nej till fortsatt sådan kommunikation eller så kan du också när som helst kontakta oss via e-post och informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedan. I samband med detta vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vår behandling av din data görs inom EU/EES. Observera att trots vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är inget datorsystem, nätverk, webbsida etc. helt säker.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vilka rättigheter har du?Hur vi använder cookies och liknande tekniker?

Cookies, webbsignaler och liknande spårningstekniker används för att säkerställa att vi kan leverera en så bra tjänst som möjligt. För att läsa mer om hur vi använder cookies och liknande, se cookies.

Kontaktuppgifter

Wash & Drive Sweden AB är ett svenskt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 559166-2001.

Om du har frågor om innehållet i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Wash & Drive Sweden AB
c/o BilMånsson i Halland AB
Kundvägen 16, Halmstad

info@washndrive.se


Wash & Drive Sweden AB är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning.

 

Ikraftträdande

Denny policy träder i kraft den 25 maj 2018. Vi förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya reviderade policyn på denna plats.


____________________________________________________ Licensavtal för Tickoffs mobilapp

Genom att använda Tickoffs mobilmapp (appen) godkänner du det här licensavtalet. Det är ett avtal enbart mellan dig och Tickoff. Tickoff ansvarar för appen och innehållet i den. Vissa funktioner i appen kan kräva att du är Tickoff-användare eller att du uppger dina personuppgifter.

 

Din användning av de här funktionerna och den här appen omfattas av sekretesspolicyn, användaravtalet och andra avtal som gäller dig på www.tickoff.se.

 

Användning av appen.

Tickoff beviljar dig rätten att använda den här appen enbart för personligt bruk på den mobilenhet som du äger eller kontrollerar och i enlighet med de villkor för användning som krävs av den part som tillhandahåller app-butiken som du hämtar den här appen från. Du får inte ändra, kopiera, publicera, licensiera, sälja eller på annat sätt kommersialisera appen eller någon information eller programvara som har något samband med appen. Du får inte hyra ut, leasa eller på annat sätt överlåta rättigheterna till appen. Du får inte använda appen på sådant sätt att det skadar Tickoffs webbplatser eller stör annan parts användning eller utnyttjande av Tickoffs webbplatser. Du måste använda appen enligt tillämplig lagstiftning.


Du måste följa gällande avtalsvillkor som tredje man uppställer när du använder appen (t.ex. avtal för trådlös dataöverföring). Din rätt att använda appen upphör omgående om du bryter mot någon bestämmelse i Licensavtalet. Den part som tillhandahåller operativsystemet för din mobilenhet har inte någon som helst förpliktelse att tillhandahålla underhåll och supporttjänster gällande den här appen.

Immateriella rättigheter

Tickoff innehar, eller har licens för, alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till appen, inklusive alla rättigheter som omfattar patent, upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken och regler om otillbörlig konkurrens och alla andra äganderätter, inklusive alla tillämpningar, uppdateringar, tillägg och återskapanden av den. Andra företagsnamn, produktnamn eller tjänstnamn som förekommer i appen kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

Du får inte modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda alster av, dekompilera, utföra reverse engineering på, ta isär koden för eller på annat sätt försöka härleda källkoden för appen. Du får inte heller ta bort, dölja eller ändra Tickoffs information om upphovsrätten, varumärken eller annan information om äganderätten som anges i eller kan nås i anslutning till eller via appen.

Friskrivning från garantiansvar

Appen och de tjänster som nås via den ges i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. I den utsträckning tillämplig lag medger det friskriver sig Tickoff uttryckligen från alla uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive, men inte begränsat till, garantier om allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter och alla garantier avseende appens säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet och prestanda.

Du hämtar och använder appen av egen fri vilja och på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador på maskinvara och dataförlust som uppkommer till följd av hämtningen eller användningen av appen.

Ansvarsbegränsning

Om inget annat framgår av Licensavtalet är Tickoff inte ansvarigt gentemot dig för eventuella skador som uppstår till följd av användning eller missbruk av appen.

Denna begränsning (a) omfattar direkta skador, indirekta skador, oförutsedda skador, följdskador samt alla andra liknande skador, oavsett om anspråket baseras på garanti, inom- eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller på annat sätt (även om Tickoff har informerats om att sådana skador kan uppstå), (b) gäller oavsett om skadorna uppkommer till följd av användning eller missbruk av och förlitan på appen, omöjlighet att använda appen eller avbrott eller tillfälligt eller permanent stopp i appen (inklusive skador orsakade av tredje man) och (c) gäller oavsett om en begränsad kompensations grundläggande syfte uppfylls eller inte samt i den utsträckning lagen medger.

Ingenting i Licensavtalet ska begränsa vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller personskada som orsakas av grov vårdslöshet eller bedrägeri från vår, våra juridiska representanters eller ombuds sida. Vid en överträdelse av en väsentlig förpliktelse i Licensavtalet som orsakas av lindrig vårdslöshet ansvarar vi endast för typskador, förutsägbara skador, direkta skador och genomsnittsskador, såvida inte anspråket gäller dödsfall eller personskador, i vilket fall vår ansvarsskyldighet gentemot dig är obegränsad.

Skadeersättning

Du ska hålla Tickoff och dess moderbolag, dotterbolag, chefer, aktieägare, ombud och anställda skadeslösa i förhållande till anspråk framställda av tredje man på grund av eller som uppkommer direkt eller indirekt till följd av överträdelse av Licensavtalet som du är ansvarig för. Tickoff förbehåller sig rätten att på egen bekostnad ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av frågor som är föremål för skadeersättning, men det innebär inte att du befrias från ersättningsskyldighet.

Användaravtal och sekretesspolicy

När du loggar in på Tickoff med en mobil enhet kan vi samla in och lagra inloggningsuppgifter för enheten (inklusive enhets-id) samt geolokaliseringsuppgifter för att tillhandahålla vår tjänst. Vi kommer också att be om personuppgifter om du vill skapa konto via appen.

Villkoren i Tickoffs användaravtal och sekretesspolicy, inklusive alla avtal som införlivas genom hänvisning, gäller även din
användning av den här appen.

Tickoff förbehåller sig rätten att då och då göra ändringar i appen eller Licensavtalet.

Alla väsentliga ändringar träder i kraft efter trettio (30) dagars varsel såvida du inte invänder mot ändringarna innan de trettio (30) dagarna har gått. Vi informerar dig om din rätt att invända, slutdatumet och ditt alternativ att avinstallera och upphöra med användningen av appen.

Avinstallera och upphör med användningen av appen om du inte accepterar en ändring.

Om du fortsätter använda appen efter trettio (30) dagar innebär det att du accepterar ändringen.

Tredjemansförmånstagare

Ditt mobiloperativsystem är Licensavtalets tredjemansförmånstagare, och när du accepterar avtalet har sådan
tredjemansförmånstagare rätten (och anses ha accepterat rätten) att verkställa avtalet gentemot dig.

Googles tjänster

Du samtycker till Tickoffs användning av Google Maps. När Google Maps visas är du bunden av Googles användarvillkor och
sekretesspolicy för användning av tjänsten. Läs Googles tjänstevillkor på http://www.google.com/intl/en/policies/terms/. Läs Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/privacy.html.© 2018 Tickoff AB